Vložky

Příslušenství - vložky Mul-T-Lock

Modelová řada - 7x7

Mechanismus vložky

Vložka se sedmi odpruženými stavítky v jednořadém uspořádání.

Ochranné prvky

Odolnost proti vyhmatání (planžetování).
Odolnost proti odvrtání (pouze vybrané rozměry).
Odolnost proti použití nedestruktivní dynamické (tzv. "bump-key") metody.

Klíče a zabezpečení klíčů

Oboustranný důlkový klíč z niklové mosazi s plastovou hlavou a barevným rozlišovačem vsazeným do hlavy klíče.
Bezpečnostní karta na výrobu klíčů. V servisních střediscích Mul-T-Lock je garantována výroba klíčů z originálních polotovarů.

Další možnosti

Sjednocení více vložek (zámků) na jeden klíč.
Široká nabídka ovládacích palců a oliv (ovládacích knoflíků).
EMERGENCY – úprava, která umožňuje otevření vložky i při plném zasunutí klíče z opačné strany vložky (i při zabouchnutí dveří s klíčem zevnitř lze dalším klíčem sady zvenku otevřít).

Normy a certifikáty

ČSN P ENV 1627, třída bezpečnosti 3.
Pyramida bezpečnosti České asociace pojišťoven, stupeň 3 – vysoké zabezpečení.

Užití

Určena pro konstrukci vícebodových rozvorových dveří, certifikována pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení TAJNÉ (T).

ViCeník bezpečnostních dveří MRB Sazovice

Poznámka: provedení vložky 3v1 NELZE

Modelová řada - Integrator

Mechanismus vložky

Vložka se sedmi odpruženými stavítky v jednořadém uspořádání.
Speciálně tvarované stavítko s oválným průřezem (patent. pending, do roku 2022)

Ochranné prvky

Odolnost proti vyhmatání (planžetování).
Odolnost proti odvrtání.
Odolnost proti použití nedestruktivní dynamické (tzv. "bump-key") metody.

Klíče a zabezpečení klíčů

Oboustranný důlkový klíč z niklové mosazi s plastovou hlavou a barevným rozlišovačem vsazeným do hlavy klíče.
Bezpečnostní karta na výrobu klíčů: výroba klíčů výhradně v autorizovaných servisních střediscích Mul-T-Lock, v nichž je garantováno použití originálních polotovarů Mul-T-Lock.

Další možnosti

Sjednocení více vložek (zámků) na jeden klíč.
Široká nabídka ovládacích palců a oliv (ovládacích knoflíků).
EMERGENCY – úprava, která umožňuje otevření vložky i při plném zasunutí klíče z opačné strany vložky (i při zabouchnutí dveří s klíčem zevnitř lze dalším klíčem sady zvenku otevřít).

Normy a certifikáty

ČSN P ENV 1627, třída bezpečnosti 3.
Pyramida bezpečnosti České asociace pojišťoven, stupeň 3 – vysoké zabezpečení.

Užití

Určena pro konstrukci vícebodových rozvorových dveří, certifikována pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení TAJNÉ (T).


Viz Ceník bezpečnostních dveří MRB Sazovice


Poznámka: provedení vložky 3v1 NELZE

Modelová řada - Classic

Mechanismus vložky

Vložka s dvojitými teleskopickými stavítky.

Ochranné prvky

Odolnost proti vyhmatání (planžetování).
Odolnost proti odvrtání.
Odolnost proti použití nedestruktivní dynamické (tzv. "bump-key") metody.

Klíče a zabezpečení klíčů

Oboustranný důlkový klíč z niklové mosazi s plastovou hlavou a barevným rozlišovačem vsazeným do hlavy klíče.
Bezpečnostní karta na výrobu klíčů: výroba klíčů výhradně v autorizovaných servisních střediscích Mul-T-Lock, v nichž je garantováno použití originálních polotovarů Mul-T-Lock.

Další možnosti

Sjednocení více vložek (zámků) na jeden klíč.
Široká nabídka ovládacích palců a oliv (ovládacích knoflíků).
EMERGENCY – úprava, která umožňuje otevření vložky i při plném zasunutí klíče z opačné strany vložky (i při zabouchnutí dveří s klíčem zevnitř lze dalším klíčem sady zvenku otevřít).
Možnost úpravy „3 v 1“ (SEMAFOR) – opakovatelná, nevratná změna otevírací kombinace.

Normy a certifikáty

ČSN P ENV 1627, třída bezpečnosti 4.
Pyramida bezpečnosti České asociace pojišťoven, stupeň 4 – velmi vysoké zabezpečení.

Užití:

Určena pro konstrukci vícebodových rozvorových dveří, certifikována pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ (PT).

 

Viz Ceník bezpečnostních dveří MRB Sazovice

Modelová řada - Interactive

Mechanismus vložky

Vložka s dvojitými teleskopickými stavítky.
Speciální interaktivní stavítko ovládané pohyblivým prvkem v klíči (patentová ochrana do roku 2014).

Ochranné prvky

Odolnost proti vyhmatání (planžetování).
Odolnost proti odvrtání.
Odolnost proti použití nedestruktivní dynamické (tzv. "bump-key") metody.

Klíče a zabezpečení klíčů

Oboustranný důlkový klíč z niklové mosazi s plastovou hlavou a barevným rozlišovačem vsazeným do hlavy klíče.
Bezpečnostní karta na výrobu klíčů: výroba klíčů výhradně v autorizovaných servisních střediscích Mul-T-Lock, v nichž je garantováno použití originálních polotovarů Mul-T-Lock.

Další možnosti

Sjednocení více vložek (zámků) na jeden klíč.
Široká nabídka ovládacích palců a oliv (ovládacích knoflíků).
EMERGENCY – úprava, která umožňuje otevření vložky i při plném zasunutí klíče z opačné strany vložky (i při zabouchnutí dveří s klíčem zevnitř lze dalším klíčem sady zvenku otevřít).
Možnost úpravy „3 v 1“ (SEMAFOR) – opakovatelná, nevratná změna otevírací kombinace.

Normy a certifikáty

ČSN P ENV 1627, třída bezpečnosti 4.
Pyramida bezpečnosti České asociace pojišťoven, stupeň 4 – velmi vysoké zabezpečení.

Užití

Určena pro konstrukci vícebodových rozvorových dveří, certifikována pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ (PT).

 

Viz Ceník bezpečnostních dveří MRB Sazovice

Modelová řada - MT5+

Mechanismus vložky

Zamykací systém tvořen kombinací tří nezávislých mechanismů.

Ochranné prvky

Odolnost proti vyhmatání (planžetování).

Odolnost proti odvrtání.

Odolnost proti použití nedestruktivní dynamické (tzv. "bump-key") metody.

Klíče a zabezpečení klíčů

Oboustranný důlkový klíč z niklové mosazi s designově řešenou plastovou hlavou vyráběnou technologií dvojitého vstřikování a barevným rozlišovačem vsazeným do hlavy klíče.
Magnetická bezpečnostní karta na výrobu klíčů: ochrana klíče na srovnatelné úrovni jako ochrana bankovního konta.
Výroba klíčů výhradně na základě předložení magnetické karty v autorizovaných servisních střediscích Mul-T-Lock MT5+ vybavených speciálním strojem na výrobu klíčů MT5+. Garantováno použití originálních polotovarů Mul-T-Lock.

Normy a certifikáty

ČSN P ENV 1627, třída bezpečnosti 4.
Pyramida bezpečnosti České asociace pojišťoven, stupeň 4 – velmi vysoké zabezpečení.

Užití

Určena pro konstrukci vícebodových rozvorových dveří, certifikována pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ (PT).

 

ViCeník bezpečnostních dveří MRB Sazovice

Poznámka: provedení vložky 3v1 NELZE

Další možnosti úprav vložek Mul-T-Lock

Vložka s úpravou „3 v 1“ (SEMAFOR)

Vložka 3 v 1 byla navržena společností Mul-T-Lock tak, aby si zákazník, kdykoliv je to pro něj vhodné, mohl změnit kódovou kombinaci své vložky, visacího zámku apod.
Jde o jednoduchý úkon, při němž je pouze důležité respektovat správné pořadí použití klíčů.
Použitím klíče další barvy dojde k vyřazení klíče předchozího barevného provedení z provozu. Zákazník obdrží klíče 3 barev – nejprve používá klíče označené zeleně. Pokud dojde ke ztrátě klíče zelené barvy, použije se klíč žlutý, klíč zelený již nefunguje a nelze jim odemknout ani zamknout.
Všichni uživatelé začnou používat klíče označené žlutě.
Jakmile nastane potřeba opět změnit kombinaci, použije zákazník klíč červený.
Jakmile dojde k vyčerpání všech možností překódování je možno vložku zámku nechat v autorizovaném středisku přestavět na novou kombinaci klíčů a znovu začít používat zelený klíč.

Vložka s úpravou EMERGENCY

Klíčem ve vložce je možné otáčet, i když je z druhé strany plně zasunut jiný klíč. Umožňuje, aby obě strany vložky byly neustále funkční.

Vložka s OLIVOU

Vložku osazenou olivkou je možno z vnitřní strany z chráněného prostoru ovládat bez klíče.

  • Servis dveří

  • Vybíráme bezpečnostní dveře

  • Odolnost dveří

  • Kde zakoupíte dveře Bedex