Protipožární dveře

PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ SE TŘÍDÍ NA UZÁVĚRY:

V rámci vlastní výrobní činnosti se zabýváme i výrobou protipožárních dveří a zárubní bez odolnosti proti vloupání. Tyto produkty nabízejí řešení v rámci základního požárně bezpečnostního řešení objektů nebo výrobky s vysokou požární klasifikací vhodné do provozů se speciálními požadavky.

Dveře jsou zkonstruovány z materiálů, které zaručují vysokou kvalitu již od samotného výrobce. Do konstrukce jsou zabudovány pouze řádně certifikované komponenty a materiály, aby tak výrobek jako celek uspěl v náročné zkoušce protipožární odolnosti.

Protipožární uzávěry otvorů se třídí na uzávěry:

  • EI - bránící šíření požáru (dříve PB) - Sleduje se u nich přímo povrchová teplota na straně odvrácené od požáru. Tyto prvky splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost a proto mohou být použity i tam, kde jsou požadovány uzávěry EW. Instalují se zpravidla u vstupů do chráněných únikových cest.
  • EW - omezující šíření požáru (dříve PO) - Sleduje se množství sálavého tepla, vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru v určené vzdálenosti.
  • S - těsné proti průniku kouře a zplodin hoření (dříve K)
  • C - požární uzávěry s funkčním vybavením zavíracím,samozavíracím nebo odblokovacím mechanismem vč.ovládání (dříve S)
  • požární uzávěry opatřené požárním nebo kouřovým těsněním
  • Protipožární uzávěry se podle bodu 1) a 2) zařazují do stupnice: 15, 30, 45, 60 a 90 minut na základě provedených zkoušek nebo početního určení.
  • Druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých stavebních hmot se vyjadřuje písemnou značkou D1, D2, D3
  • Protipožární dveře jsou nabízeny ve variantě jednokřídlového či dvoukřídlového provedení a to jak v interiérovém tak v exteriérovém provedení.
  • Možnost povrchové úpravy - Nástřiky, Fólie (pouze do interiérových)

Více informací

MRB Sazovice, spol. s r. o.

Sazovice 191, 763 01

+420 577 112 511
+420 602 548 867
vecera@mrb.cz