Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit, že v nedávné době došlo ke zneužití dobrého jména obchodní značky Bedex, a to podvodným jednáním podomních prodejců, kteří pod značkou dveří BEDEX nabízeli produkty, které nemají s naší společností nic společného. Proto bychom vás rádi poprosili, abyste si naši značku s tímto jednáním nespojovali a na takové jednání nás neprodleně upozornili. Prodej dveří značky BEDEX je uskutečňován výhradně prostřednictvím sítě autorizovaných prodejců v jednotlivých krajích. Všichni prodejci jsou uvedeni na našich webových stránkách, kde si je můžete ověřit. A pouze zde, anebo přímo u výrobce dveří – společnosti MRB s. r. o., můžete zakoupit originální bezpečnostní dveře značky BEDEX.

                                                                                                                       Milan Večeřa, zástupce značky dveře BEDEX


POZOR,  dokážeme namontovat dveře I BEZ BOURÁNÍ A DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ !!!

Vše po zhodnocení současného stavu zárubně odpovědným pracovníkem a za předpokladu, že je zárubeň ocelová a míry nevykazují velkou nerovnost. Toto musí být v souladu s normou ENV 1627, podle které proběhla certifikace.

 

BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BEDEX

Bezpečnostní dveře a protipožární dveře BEDEX jsme začali vyrábět na přelomu let 1993 a 1994. Z toho lze snadno usoudit, že naše společnost má s výrobou, prodejem i montáží bezpečnostních a protipožárních dveří letité zkušenosti. Našim cílem je nabídnout každému zákazníkovi perfektní výrobek a servis, odpovídající nárokům na bezpečí, komfort a tomu odpovídající cenu. Filozofii značky BEDEX nejlépe vystihuje její slogan: „Bezpečí není luxus!"


BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Bezpečnostní dveře BEDEX jsou vyráběny na prvotřídních strojírenských zařízeních Trumpf a jsou zkonstruovány z materiálů, které zaručují vysokou kvalitu již od samotných výrobců. Do konstrukce jsou zabudovávány pouze řádně certifikované komponenty a materiály, aby celkový výrobek uspěl v náročných zkouškách odolnosti proti vloupání, resp. protipožárních.

Jednou z jejich hlavních předností je oblast zámku. Jsou zde využívány výhradně originální rozvorové zámky renomovaných výrobců. Tyto jsou vyráběny a homologovány k tomu, že spolehlivě ovládají rozvorový systém. Typy a rozdíly mezi jednotlivými zámky v bezpečnostních dveřích BEDEX a zámky používanými jinými výrobci objasní odborníci přímo ve výrobě, případně u prodejce.
Podrobné informace o bezpečnostních dveřích


PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Protipožární dveře jsou zkonstruovány z materiálů vysoké kvality a do jejich konstrukce jsou zabudovány jen řádně certifikované komponenty a materiály, aby celkový výrobek uspěl v náročných protipožárních zkouškách.

Protipožárním uzávěrem rozumíme sestavu protipožárních dveří, zasazených do ocelové protipožární zárubně (typové nebo speciální zárubně – určí se dle požadované odolnosti dveří).

Ocelové protipožární dveře konstrukce D1 ve svém složení obsahují pouze nehořlavé hmoty, a proto nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru.
Protipožární dveře standardně dodáváme se zámky s roztečí 90 mm a je možné na ně montovat jakékoliv kování tj. štítkové, rozetové i panikové.
Tyto prvky mají své využití v občanské, průmyslové i speciální výstavbě. Tvarem a provedením umožňují nenásilné a estetické začlenění do všech druhů stavebních objektů.
Podrobné informace o protipožárních dveřích 


 

_1R.jpg_2R.jpg_3R.jpg_4R.jpg_6R.jpg_1R.jpg_2R.jpg_3R.jpg_4R.jpg_6R.jpg